Ремонт та налагодження обладнання і підвищеної небезпеки


Кваліфіковані спеціалісти здійснюють монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , а саме:

 • Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас
 • Технологічне устатковання та його елементи нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт
 • Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній промисловості
 • Технологічне устатковання хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, деревообробної, харчової, переробної промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів
 • Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі
 • Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання)
 • Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт
 • Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110° C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа
 • Вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски для підіймання працівників
 • Технологічне обладнання з переробки природного каменю
 • Ковальсько-пресове устатковання
 • Технологічні транспортні засоби