АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ


Проводимо атестацію  робочих місць за умовами праці на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання, де санітарна лабораторія ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» робить комплексну оцінку трудового процесу і всіх факторів виробничого середовища.

Наші послуги:

  • Проведення замірів та лабораторних досліджень з метою атестації робочих місць.
  • Видача повного пакету документів з визначенням рівня компенсацій відповідно до чинного законодавства України (під ключ).

 

Перелік документів для проведення атестації робочих місць та  розрахунку вартості робіт:

  1. Наказ про створення комісії по проведення атестації робочих місць;
  2. Розпорядок дня підприємства;
  3. Перелік робочих місць підприємства, де буде проводитися атестація за умовами праці (штатний розпис підприємства).

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» підприємства, які використовують обладнання і матеріали, які можуть негативно вплинути на стан здоров’я працівника, зобов’язані створити безпечні умови праці.

 

 

 

Атестація робочих місць передбачає:

– виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов праці;

– санітарно-гігієнічне дослідження факторiв виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

– комплексну оцінку факторiв виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;

– визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією;

– обгрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкiдливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

– визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

– визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

Роботи виконуються згідно Постанови КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» №442 від 1 серпня 1992 р.

 

 

 

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання і фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю  зобов’язані вжити необхідних заходів для її проведення, а на тих підприємствах, де термін її закінчився — провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Нагадуємо, що за непроведення атестації робочих місць керівник підприємства може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.