НАВЧАННЯ РОБОТІ НА ВИСОТІ

Наш навчальний центр пропонує пройти навчання методам та прийомам роботи на висоті. Центр дозволяє працівникам, які виконують висотні роботи, після навчання підвищити свою кваліфікацію та продуктивність праці. Навчання співробітників робіт на висоті важливо провести в першу чергу керівним особам монтажно-будівельних організацій, що виконують висотні роботи. Дозвіл на такі роботи для непідготовленого персоналу спричиняє не тільки великий травматизм та ризик для життєдіяльності співробітників, але й серйозні санкції з боку керівних органів.

Техніка безпеки

Виконання всіх правил безпеки під час висотних робіт диктується чинним трудовим законодавством. За недотримання встановлених норм на порушника накладаються штрафні санкції, що виражаються в грошовому еквіваленті, припинення діяльності організації та дискваліфікація керівних осіб.

Варто поставитися до цих правил з максимальною серйозністю. Адже справа не тільки в штрафних санкціях, що накладаються на організацію або роботодавця. Йдеться про життя та здоров’я людей, що виконують висотні роботи. Тільки чітке дотримання правил і висока кваліфікація фахівців допомагають уникнути більшості неприємних ситуацій на виробництві. Крім іншого, навчання в нашому центрі дозволить значно підвищити рівень безпеки під час здійснення висотних робіт.

Вартість навчання з охорони праці робіт на висоті варіюється від курсу та рівня кваліфікації, яку отримують учні. Наш центр пропонує пройти навчальний курс робіт на висоті, вартість якого набагато нижче, ніж в аналогічних навчальних закладів.

Вкладаючись у власну освіту або освіту своїх співробітників, Ви отримуєте кваліфікованих працівників, що виконують роботу більш якісно та швидко. При зниженні собівартості робіт і зниженні ризиків травматичних ситуацій на виробництві, вкладені в навчання кошти, дуже швидко окупаються. Якісні знання, отримані в нашому центрі, дозволять вашим співробітникам не тільки кваліфіковано виконувати доручену їм роботу, але і зберегти своє здоров’я.

Форми навчання

Навчання проводиться очно з використанням дистанційних форм зв’язку, представлений матеріал спрощує навчання та легше формує уявлення у слухачів про зміст предмету, допомагає в комплексному засвоєнні матеріалу навчання.

Матеріали онлайн-навчання містять інформацію щодо:

  • вимог охорони праці;
  • надання медичної допомоги постраждалим на виробництві;
  • правилам пожежної безпеки;

Додаткову інформацію можна отримати на нашому сайті, можливо також зв’язатися за вказаними контактами для подальших консультацій.

Цільова аудиторія курсу

Програма розроблена з метою реалізації вимог Порядку навчання з охорони праці та перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій, затвердженого законодавством України.

Категорія учнів: керівники, фахівці і працівники організацій, які досягли віку вісімнадцяти років. Працівники, які виконують роботи на висоті, повинні мати кваліфікацію, відповідну характером виконуваних робіт. Рівень кваліфікації підтверджується документом про професійну освіту (навчання) і (або) про кваліфікацію.