Проводимо набір посадових осіб для проходження навчання з 07.09.2020


Навчальний центр з питань охорони праці “ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ”, проводить набір слухачів для проходження навчання за напрямками:

  • Закону України “Про охорону праці”
  • Електробезпека
  • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
  • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
  • Правила безпеки систем газопостачання
  • Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
  • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або мобільних буд. Майданчиках та інші НПАОП згідно діючого покажчика.