ОХОРОНА ПРАЦІ – ЗАПОРУКА ЖИТТЯ!


ОХОРОНА ПРАЦІ – ЗАПОРУКА ЖИТТЯ!

 

28 квітня у всіх куточках нашої планети відзначають Всесвітній день безпеки та гігієни праці, який зосереджений на використанні елементів системи безпеки та гігієни праці, як це визначено в Конвенції про сприяння безпеці та гігієні праці 2006 р.

У звіті про Всесвітній день розглядається, як поточна криза демонструє важливість зміцнення цих систем охорони праці, включаючи служби охорони праці, як на національному рівні, так і на  рівні підприємств.

У ці дні спільно з усією світовою спільнотою в Україні вшановують пам’ять загиблих на виробництві, а також закликають роботодавців і працівників бути пильними під час виконання своїх службових обов’язків та дбати про безпеку праці.

       Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови праці слід забезпечити на кожному підприємстві, незалежно від того, чи це потужний промисловий об’єкт, чи невеличкий бізнес.

       Первинне і головне завдання роботодавця, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання – це життя і здоров’я працівника. Однак, працівникам потрібно пам’ятати, що їхня безпека насамперед залежить від них самих і від усвідомлення важливості дотримання вимог безпеки.

     Відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці  – це нагода звернути увагу суспільства, суб’єктів господарювання та громадських організацій на проблеми збереження життя та здоров’я працівників, активізувати зусилля всіх учасників виробничого процесу щодо попередження нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, сприяти організації гідних і безпечних умов праці для працівників, долучатися до роботи з формування культури безпеки та гігієни праці. Спочатку – безпека, а вже за нею – організація виконання виробничої програми.

ВАЖЛИВО проводити ряд заходів, спрямованих на ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, а саме:

– проведення тренінгів на підприємствах та організаціях для ознайомлення працівників із виробничими ризиками та їхнім впливом на безпеку праці.

– проведення навчальних семінарів щодо покращення умов праці та попередження травматизму.

– розміщення інформаційних стендів у приміщеннях підприємств та організацій по охороні праці.

– створення належних санітарно-побутових умов, розроблення програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

– розроблення відповідних інструкцій, правил з техніки безпеки.

– проведення систематичного інструктажу працівників і всього персоналу.

– придбання засобів захисту, проведення медоглядів, АТЕСТАЦІЙ РОБОЧИХ МІСЦЬ,  реконструкція систем опалення, освітлення, санітарно-побутових приміщень.

Зважаючи на важливість забезпечення створення та ефективного функціонування охорони праці на кожному підприємстві, закликаємо усіх роботодавців проаналізувати організацію своєї роботи по впровадженню охорони праці та вжити вичерпних заходів, які дадуть змогу запобігати нещасним випадкам, дбати про власних працівників та вживати усіх необхідних заходів для їх захисту від професійних ризиків, оскільки життя та здоров’я працівників є пріоритетним.

Зокрема, особлива увага приділяється молодим спеціалістам. Це і забезпечення медичних оглядів та проведення систематичної роз’яснювальної роботи стосовно дотримання правил техніки безпеки на робочому місці. Досить актуальним є питання уникнення виробничого травматизму, причиною якого, зазвичай, стають низька виробнича дисципліна, ігнорування, нехтування вимог, правил, інструкцій при організації безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

       Травматизм на виробництві стає можливим внаслідок незадовільної організації виконання робіт підвищеної небезпеки, безвідповідального ставлення до вимог охорони праці виробничо-технічного персоналу та низького рівня вимогливості з боку керівників підрозділів щодо виконання кожним працівником своїх функціональних обов’язків з охорони праці.

Закріплення практик щодо постійного НАВЧАННЯ З БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙ РОБОЧИХ МІСЦЬ  може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

САНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «НВЦ «УКРЕКСПЕРТ» ПРОВОДИТЬ:

 • роботи на об’єктах агропромислового комплексу, промислових підприємствах, будівництві, державних, комунальних, навчальних (дошкільних) закладах, інших об’єктах економічної діяльності незалежно від форми власності та господарювання, за результатами яких видає протоколи встановленого МОЗ України зразка.
 • лабораторні та інструментальні виміри у робочій зоні.
 • складання листа спостереження, фотографії робочого дня, карти умов праці, переліків, розрахунків пільг та доплат.

видачу документації в повному обсязі згідно діючими нормативними документами.

З нагоди Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці бажаємо усім доброго здоров’я, завжди гарного робочого настрою та творчих здобутків.

Бережіть себе та своїх близьких!

Навчальний відділ ТОВ «НВЦ «УКРЕКСПЕРТ» ПРОВОДИТЬ навчання посадових осіб, за напрямками:

 • перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки
 • “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”,
 • “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”,
 • ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”,
 • “Правил безпеки систем газопостачання”,
 • “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”,
 • “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”,
 • “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”
 • “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”,
 • “Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів”
 • “Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт”,
 • “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”
 • “Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах”,
 • “Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками”
 • “Правил охорони праці під час зварювання металів”
 • “Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів”,
 • “Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”,
 • “Правил ОП під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом”
 • “Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі”
 • “Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві”
 • “Правил охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини”,
 • “Правил охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів”
 • та інші НПАОП згідно діючого Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці станом на 22 грудня 2020 року.

Перевірка знань здійснюється за участі комісії УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ у Рівненській області.

«Життя цінуй – безпечно працюй»

З повагою адміністрація навчального центру УКРЕКСПЕРТ.