Навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та , нормативно-правових актів до нього. КОМПЛЕКС

Навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та , нормативно-правових актів до нього.

Електробезпека

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» . «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

«Правила безпеки систем газопостачання». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

«Правила охорони праці на автомобільному транспорті»

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»

«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Пуста

Ремонт та налагодження

Психофізіолог експерт.